TÜRKİYE’DE DEMOKRATİK YEREL YÖNETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SİVİL KATILIMIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi (Sivil Katılım Projesi), Katılım Öncesi Yardım Aracı-II (IPA II) Fonları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanmaktadır.

Projenin ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), eş-faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’dür (STİGM). Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, IPA-II Sivil Toplum Sektörünün lider kurumu  olarak, projenin etkin bir biçimde uygulanması ve izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmektedir. Proje 2023 yılı Ocak ile 2025 yılı Eylül ayları arasında uygulanacaktır. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 5,8 milyon USD olup bütçenin %60’ı, Sivil Katılım Hibe Programı aracılığıyla sivil toplum kuruluşları (STK) ve yerel yönetimler/kamu idareleri ortaklığında gerçekleştirilecek yerel projelere tahsis edilecektir.

Sivil Katılım Projesi, Türkiye’de demokratik yerel yönetişim için sivil katılımın ve gönüllülüğün güçlendirilmesini amaçlamaktadır.  Proje; sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımını, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı sivil toplum-kamu iş birliğini geliştirmeyi ve gönüllülük için elverişli ve sürdürülebilir bir ortam yaratılmasına destek olmayı hedeflemektedir. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasındaki diyaloğun ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile Türkiye’de gönüllülüğe ilişkin yasal çerçeveye temel teşkil edecek bir taslak çalışmanın yapılması planlanmaktadır.