HAKKIMIZDA

Geleceğe Umut Çocuk ve Gençlik Derneği, IĞDIR merkezli bir sivil toplum kuruluşudur. 2022 yılında kurulan derneğimiz, çocuklar ve gençler için fırsat eşitliği sağlama amacı taşımaktadır. Hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösterme yetkisine sahip olan derneğimiz, toplumumuzun geleceğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

MİSYON- VİZYON

Misyon:

Derneğimiz, çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel, eğitsel ve kişisel gelişimlerini destekleyerek, fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı amaçlar. Eğitimde ve yaşamın her alanında meydana gelebilecek eşitsizlikleri gidermek, çocuk ve gençlik haklarını korumak ve onların potansiyellerini en üst düzeyde geliştirmek için faaliyetler yürüterek toplumsal dönüşüme katkı sağlar.

Vizyon:

Derneğimizin vizyonu, her çocuğun ve gencin eşit fırsatlara sahip olduğu, potansiyelini gerçekleştirebildiği, haklarının korunduğu ve toplumsal hayata aktif katılım sağladığı bir geleceği inşa etmektir. Eğitimden kültüre, sosyal hayattan kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenleyerek, çocuk ve gençlerin yaşamlarını olumlu yönde etkilemek ve toplumsal değişimi desteklemek öncelikli hedefimizdir.

AMAÇLAR

Amaçlarımız

  • Eğitimde ve yaşamın her alanında var olan veya olabilecek fırsat eşitsizliklerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için çocuklar ve gençlere yönelik kapsayıcı projeler ve çalışmalar yürütmek.
  • Çocuk ve gençlerin temel haklarını korumayı taahhüt ederek, bu hakların geliştirilmesini ve toplum genelinde yaygınlaştırılmasını sağlamak. 
  • Çocuklar ve gençlerin sosyal, kültürel, eğitimsel ve kişisel gelişimlerini teşvik etmek amacıyla projeler ve etkinlikler düzenlemek.
  • Çocuklar ve gençler için eğitim çalışmaları düzenlemek, kurslar, seminerler, konferanslar ve paneller düzenlemek.

ÇALIŞMA ALANLARI

Çalışma Alanlarımız

Geleceğe Umut Çocuk ve Gençlik Derneği, sosyal alanda hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösterir. Çocukların ve gençlerin eğitimi, kültürel gelişimi, haklarının korunması ve topluma katkılarına odaklanırız. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yürüterek toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştiririz.

  • YÖNETİM KURULU
  • DÖKÜMANLAR

Üye  Başvuru Formu

Üyelikten Ayrılma/İstifa Formu

  • POLİTİLA BELGELERİ

Yolsuzlukla ve Rüşvet ile Mücadele Politika Belgesi